Dostęp testowy do bazy Electronic Enlightenment z Oxford University Press

Oxford University Press - Electronic Enlightenment jest najszerszą kolekcją online zredagowanej korespondencji wczesnego okresu nowożytnego, jest pionierskim cyfrowym zasobem do badania listu jako formy komunikacji międzyludzkiej i jego miejsca w bogatej kulturze pisania „długiego” XVIII wieku.

Listy, zdjęcie kobiety oraz butelka z atramentem na biurku

Bazując na najlepszych krytycznych wydaniach, Electronic Enlightenment korzysta ze współpracy z dużą siecią renomowanych wydawnictw uniwersyteckich, redaktorów, naukowców i studentów, którzy dostarczyli teksty. Kolekcja nadal się rozwija poprzez dodawanie kolejnych archiwalnych/drukarskich wydań, które następnie wprowadzane są do bazy w formie cyfrowej. EE nie jest po prostu "elektroniczną półką" z wyizolowanymi tekstami, ale siecią połączonych ze sobą dokumentów, pozwalającą zobaczyć skomplikowaną sieć relacji osobistych w okresie wczesnonowożytnym i tworzenia się nowoczesnego świata. Dzięki lekturze listów możemy poznać radości, smutki oraz sposób widzenia świata ludzi tamtej epoki.

Zachęcamy do korzystania z zasobu – test bazy potrwa do 13.06.2023 r.

Link do zasobu: http://han3.lib.uni.lodz.pl/han/e-enlightenment/

Logowanie:

Studenci UŁ - tak samo jak do USOS
Pracownicy UŁ - tak samo jak do portalu Pracowniczego UŁ