Dostęp testowy do bazy HeinOnline International Core

HeinOnline w pakiecie International Core zapewnia dostęp do ponad 300 lat informacji na temat rozwoju politycznego i kompletnej historii tworzenia rządu i systemów prawnych na całym świecie. Dostęp testowy trwa do 25.07.2023 r.

Na bazę testową składają się następujące moduły:

 • Law Journal Library
 • English Reports
 • Fastcase Case Law
 • Foreign & International Law Resources Database
 • Legal Classics
 • Revised Statutes of Canada
 • United Nations Law Collection
 • Women and the Law (Peggy)
 • World Constitutions Illustrated
 • World Treaty Library
 • World Trials Library

Wśród wielu baz danych zawartych w pakiecie, kolekcja czasopism HeinOnline zawiera ponad 3100 periodyków odnoszących się do różnych obszarów tematycznych, z całym zasięgiem od momentu ich powstania, do najbardziej aktualnych bieżących wydań.

Dostęp testowy uruchomiony jest do 25.07.2023 r. Działa wewnątrz sieci IP UŁ https://heinonline.org/HOL/Welcome  oraz przez link HAN http://han3.lib.uni.lodz.pl/han/heinonline/

Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce e-zasoby