Dostęp testowy do czasopism deGruyter

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego dzięki uprzejmości uznanego akademickiego wydawnictwa De Gruyter, uruchomiła dostęp testowy do najnowszej kolekcji czasopism CJP 2023 (Complete Journal Package 2023).

osoba trzymająca tablet

De Gruyter to nieocenione źródło informacji dla każdej biblioteki, reprezentujące najlepszą dostępną wiedzę naukową i badawczą. Przedmiotem testu są periodyki z różnych dziedzin wiedzy (ogólna liczba czasopism w dostępie testowym wynosi 354) m.in. z:

  • literaturoznawstwa,
  • religioznawstwa,
  • prawa,
  • teologii,
  • socjologii i innych.

Zachęcamy do korzystania – czas testu jest ograniczony i potrwa do 20.03.2023 r.

Pełna lista tytułów 

Dostęp do bazy znajduje się na stronie BUŁ w zakładce "e-zasoby", „dostęp testowy”.

Logowanie:

Studenci UŁ - tak samo jak do USOS

Pracownicy UŁ - tak samo jak do portalu Pracowniczego UŁ