Godziny pracy Biblioteki UŁ

Od 2 października BUŁ wraca do powakacyjnych godzin otwarcia.

Biblioteka będzie otwarta:

od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00

Zapraszamy!