Identyfikatory naukowe w bazie ScienceON

Biblioteka UŁ zweryfikowała identyfikatory naukowe wg profili autorskich w bazach Scopus, Web of Science i Google Scholar.

grupa osób robiących notatki

Dzięki tym działaniom Centrum Informatyki UŁ zaimplementowało niezbędne dane do systemów lokalnych, m.in. Portalu Pracowniczego, ScienceON. W sumie zidentyfikowano i uzupełniono:

  • Scopus ID - 1538 pojedynczych identyfikatorów, 
  • Researcher ID - 1073 pojedynczych identyfikatorów, 
  • Google Scholar ID - 832 pojedynczych identyfikatorów. 

Jednocześnie informujemy, że w związku z integracją baz Web of Science i Publons mogło nastąpić zdublowanie profili naukowców. Rekomendujemy zatem pracownikom uczelni, aby zweryfikowali swoje profile autorskie w serwisie Web of Science. W sytuacji zdublowanych kont należy postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Clarivate Analytics: https://pp.uni.lodz.pl/index.php/intranet/scms/portal/page?portalId=21&pageId=646

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z ww. identyfikatorami zapraszamy do kontaktu: bibliometria@lib.uni.lodz.pl