Język komunikatów wizualnych na przykładzie prac Zbigniewa Władyki

Miejsce wydarzenia: Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź
Czas: 15 marca 2023 (środa) 17:00 - 19:00

W środę (15 marca) o godz. 17.00 w strefie coworkingowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego rozpocznie się spotkanie na temat analizy dzieł sztuki. Specjalistki z Wydziału Filologicznego UŁ opowiedzą o znaczeniu kompozycji komunikatu wizualnego, a za materiał do analizy posłużą prace Zbigniewa Władyki – polskiego rzeźbiarza, urbanisty, scenografa i plastyka.

Spotkanie poprowadzą dr Zofia Władyka-Łuczak i Karolina Dobrosz z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydział Filologiczny. Zofia Władyka-Łuczak pracuje również w Instytucie Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i sama tworzy rzeźby.

Prowadzące opowiedzą m.in. o wykazywaniu zgodności: 

  • treści dzieła sztuki (czyli o tym, czym jest rzeźba, co artysta chciał powiedzieć, czy jest to treść abstrakcyjna, narracyjna, a może nawiązuje do stanów emocjonalnych) oraz 
  • układu formalnego – wszystkich zastosowanych środków wyrazu, takich jak technika, materiał, kompozycja, jego kolor dynamika i estetyka 

Postawią również kluczowe pytanie o to, czy artysta przystępując do pracy, dokonuje analizy dzieła sztuki? 

Artysta zna zasady kompozycji, potrafi przeanalizować dzieła sztuki, zarówno swoje, jak i cudze; czerpie z tego doświadczenie, a to ma wpływ na to, jak i co rzeźbi 

mówi dr Zofia Władyka-Łuczak. 

Więcej informacji dotyczących Zbigniewa Władyki można znaleźć na jego stronie

Na wydarzenie nie obowiązują zapisy. 

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu MATERIA. MEDIUM. WYMIANA i towarzyszy wystawie papierów czerpanych Zofii Bisiak „Całe stado dmuchawców oczekuje wiatru”. Więcej informacji na temat wystawy można znaleźć na jej stronie. 

ZOFIA WŁADYKA-ŁUCZAK 

rzeźbiarz, adiunkt w Katerze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe opiera na dwóch obszarach zainteresowań. Pierwszy z nich związany z sztukami pięknymi – rzeźbą, jest autorką: Pomnika Początków Miasta Łodzi oraz pomnika upamiętniającego postać twórcy miasta Aleksandrowa Łódzkiego, Rafała Bratoszewskiego. Do jej ważniejszych realizacji zaliczyć należy: fontannę „Łabędź” w Parku Sienkiewicza w Łodzi, fontannę w parku im Władysława Reymonta, Portret Synagogi, w Łodzi przy alei Kościuszki. 

Drugi obszar związany jest z dokumentowaniem i badaniem przebiegu pracy twórczej opisywanym z perspektywy antropologiczno-autoetnograficznej. Prowadzi również badania nad rolą struktur wizualnych w procesach postrzegania oraz stosowanych przez twórców środków formalnych w kontekście widzenia i postrzegania komunikatów wizualnych.  Na ten temat opublikowała artykuły oraz monografie (Praca twórcy w relacji za światem, AT Wydawnictwo, Kraków 2018, Przestrzeń tworzenia, AT Wydawnictwo, Kraków 2018, wspólnie z Karoliną Dobrosz Język komunikatów wizualnych w praktyce, AT Wydawnictwo, Kraków 2022). 

KAROLINA DOBROSZ 

Karolina Dobrosz jest psychologiem oraz kulturoznawcą, asystentem w Zakładzie Teorii i Praktyki Komunikacji Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Łodzi. W obszarze jej zainteresowań znajdują się kognitywne badania nad perswazją językową (zarówno w kodzie werbalnym, jak i wizualnym) oraz międzykulturowe konteksty aktywności celowej człowieka (motywacja). Autorka dwóch publikacji monograficznych w powyższych obszarach: Kategorialność myślenia – myślenie kategoriami: literatura, psychologia, komunikacja oraz Język komunikatów wizualnych w praktyce).

 

RedakcjaBartosz Kałużny (Centrum Komunikacji i PR UŁ)

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 15 marca 2023 (środa) 17:00 - 19:00

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB