Wystawa o historii Łodzi ponownie dostępna!

Miejsce wydarzenia: Matejki 32/38, 90-001 Łódź
Czas: 09 listopada 2023 (czwartek) 08:00 - 15 grudnia 2023 (piątek) 23:55

Wydaniu drugiego tomu publikacji „Łódź poprzez wieki. Historia miasta”, podobnie jak w przypadku pierwszej części, towarzyszy wystawa inspirowana monografią.

Jak zauważa Wanda Janakiewicz, kuratorka wystawy:

Głównym celem wystawy jest przybliżenie tej ważnej i wyjątkowej pozycji książkowej szerszemu gronu odbiorców. W ramach tej inicjatywy chcemy w atrakcyjny sposób pokazać dziedzictwo oraz bogatą historię Łodzi, o której opowiada książka, robiąc to z perspektywy zarówno powszechnie znanych faktów, jak i poprzez wydobycie na światło dzienne historii i przestrzeni, które są dzisiaj przez wielu zapomniane.

Różnorodna historia i dziedzictwo Łodzi jest punktem wyjścia dla narracji wystawy, która zamiast klasycznego układu chronologicznego oparta jest na czterech modułach tematycznych.

Pierwszy moduł poświęcony jest rzekom, które nadały bieg historii Łodzi. Historię łódzkich rzek opowiadamy począwszy od średniowiecznej lokacji miasta w obszarze sieci rzecznej, przez powstanie młynów wodnych, rozwój przemysłu, budowę wodociągów i ukrycie rzek w kanałach, po obecne próby odkrywania rzek na nowo.

Kolejny moduł poświęcamy językowi, który jest elementarnym składnikiem wielokulturowego dziedzictwa miasta. Historię języka opowiadamy począwszy najstarszych śladów języka łodzian, przez fenomen wielokulturowości i wielonarodowości, liternictwo i typografię awangardowych artystów związanych z Łodzią, aż po ideę gwary łódzkiej oraz łodzianizmy, które towarzyszą nam do dzisiaj.

Trzeci moduł mówi o człowieku – opowiada o różnych warstwach społeczeństwa łódzkiego i pokazuje zmiany zachodzące w przekroju społecznym poprzez wieki. Czwarty moduł natomiast poświęcony jest idei miejsca rozumianego jako centrum. Punktem wyjścia jest tu poszukiwanie współczesnego centrum Łodzi, które w wyniku przekształceń architektonicznych uległo wielokrotnemu przemieszczeniu. Obecnie nawet mieszkańcy Łodzi centrum miasta sytuują w różnych miejscach wskazując np. Stary Rynek, Manufakturę, Plac Wolności, Plac Dąbrowskiego czy ulicę Piotrkowską.

Wystawę można oglądać przy ul. Matejki 32/38, obok budynku Biblioteki UŁ do 15 grudnia. 

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Matejki 32/38, 90-001 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 09 listopada 2023 (czwartek) 08:00 - 15 grudnia 2023 (piątek) 23:55

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB