Nowe pszczele domy na dachu Biblioteki UŁ

Projekt Beeblioteka UniLodz nabiera rozpędu, na dachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego pojawiło się ostatnio pięć kolejnych uli, pasieka składa się obecnie z dziesięciu pszczelich domów.

Beeblioteka UniLodz – troska o środowisko naturalne

Beeblioteka UniLodz to kolejny projekt propagujący troskę o środowisko naturalne, jaki realizuje uczelnia. Pasieką opiekują się pszczelarze ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Łódzkiej, a pszczele rodziny wspierają miejski ekosystem. Przede wszystkim owady te zapylają miejskie rośliny, co umożliwia wydawanie nasion i owoców, które z kolei pozwalają na podtrzymywanie populacji pszczół. Zielone okolice biblioteki to idealne miejsce dla uli – szczególnie istotne jest w tym przypadku sąsiedztwo parku im. Jana Matejki oraz okolicznych skwerów kampusu uniwersyteckiego.  

Fotorelacja – ule na Bule

Jak przekonują pszczelarze, pszczoły nie są agresywne. Aby chciały nas zaatakować, same muszą czuć się zagrożone, więc dopóki nie przeszkadzamy im w ich pracy, możemy czuć się spokojni.
Warto zaznaczyć, że miód pozyskiwany od pszczół miejskich w niczym nie ustępuje temu, który produkują pszczoły z wiejskich pasiek, a niekiedy nawet przewyższa go jakością. Związane jest to z dłuższym sezonem kwitnienia krzewów, a także większą różnorodnością roślin w miastach.

pszczelarze z nowymi ulami

Miejskie ule zainicjowane przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego mają przyczyniać się do popularyzowania wiedzy na temat pszczół i pszczelarstwa wśród społeczności akademickiej i mieszkańców Łodzi. Za sprawą Beeblioteki UniLodz możliwe też będzie uświadamianie, jak ogromne znaczenie mają te owady dla człowieka.

Pszczoły – drogocenne dla ekosystemu

W 2006 r. w Dolinie Hukawng została odnaleziona pszczoła w bursztynie, badania wykazały, że pochodzi ona z okresu dolnej kredy, czyli mniej więcej ma 100 mln lat.

Przez cały czas funkcjonowania ziemi wspólnie z innymi owadami zapylającymi  pszczoły stanowią niezbędny element utrzymując nasz ekosystem poprzez zapylanie, dzięki czemu rośliny mogą rozkwitnąć, a te z kolei dbają o regulację temperatury podłoża oraz oczyszczają powietrze. Pszczoły również odgrywają decydującą rolę w produkcji żywności, ponieważ około 84% gatunków roślin uprawnych w Europie wymaga zapylenia przez owady

– tłumaczy Artem Luhovyi, opiekun pasieki (gdzie jest już pięć uli) oraz domku do apiterapii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Oprócz zapylania pszczoły produkują miód, który jest bogaty w witaminy oraz pozytywnie wpływa na metabolizm.

Biorąc pod uwagę obecną zmianę klimatu oraz skalę antropogenicznych działań, na skutek których w ciągu 30 lat zniknęło 75% populacji owadów zapylających,  powinniśmy być bardziej odpowiedzialni za środowisko. Dbać o ekosystem, owady zapylające i zmieniać środowisko na poziomie lokalnym lub krajowym

– dodaje Artem Luhovyi.

Artem Luhovyi – absolwent innowacyjnego kierunku studiów “EkoMiasto” na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie student II roku studiów magisterskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. Opiekun pasieki oraz domku do apiterapii na tym samym wydziale. Wchodząc do środka, można relaksować się dźwiękami wydawanymi przez pszczoły i zapachem miodu. Ogrodzona wydziałowa pasieka znajduje się na terenie zielonym.

Lecznicze działanie miodu

Otrzymując część pożytków z miodobrania wspieramy także osoby chore onkologicznie. Miód wspiera leczenie onkologiczne – dzięki jego prozdrowotnym właściwościom ludzki organizm lżej znosi chemioterapię i radioterapię oraz szybciej się regeneruje. W tym roku po raz drugi 20 litrów miodu trafiło do szpitala im. Kopernika w Łodzi.

Miód z uli BUŁ dla pacjentów onkologicznych – pierwsze przekazanie

Materiał: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ

 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.