Osiągnięcia publikacyjne w bazie ScienceON

W Uniwersytecie Łódzkim uruchomiono nowy Uczelniany System Informacji o Osiągnięciach ScienceOn. Dane o monografiach, artykułach i rozdziałach oraz innych materiałach niepublikowanych gromadzone są w module Publikacje.

Laptop

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17.01.2023 r. w sprawie: organizacji procesu rejestrowania danych w Uczelnianym Systemie Informacji o Osiągnięciach „ScienceON”, koordynatorem działań związanych z bieżącym rejestrowaniem dorobku publikacyjnego pracowników, doktorantów, studentów UŁ oraz osób niezatrudnionych afiliujących do UŁ jest Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa baza Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Łódzkiego (Expertus) została zamknięta 30 września 2022 r. Baza nie jest już aktualizowana, zawiera wyłącznie dane archiwalne. 

 W ramach prac przygotowawczych uruchomienia systemu: 

  • przeprowadzono migrację z systemu Expertus do sytemu ScienceOn - 55 391 publikacji,  
  • upubliczniono 30 888 publikacji za lata 2017–2022. 

Obecnie: 

  • sukcesywnie weryfikowane są publikacje z lat 2012–2016, 
  • trwają prace nad zgłaszanymi na bieżąco publikacjami z 2023 r., 
  • planowane są szkolenia dla pracowników i doktorantów UŁ z zakresu dodawania publikacji do systemu ScienceON.  

Pytania odnośnie modułu "publikacje" prosimy kierować na adres https://hd.uni.lodz.pl/pl/, zakładka - Uczelniany System Informacji o Osiągnięciach „ScienceON", kategoria – ScienceON Publikacje.