Repozytorium UŁ jest indeksowane w bazie FAIRsharing

RUŁ jest jednym z 1054 repozytoriów indeksowanych w FAIRsharing.org

Baza działa od 2011 roku i jest wspierana przez naukowców zainteresowanych cyklem życia danych badawczych, a zarządza nią University of Oxford.

Nasz zasób w bazie: https://fairsharing.org/4979

Jak cytować (przykład):

FAIRsharing.org: RUŁ; Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, FAIRsharing ID: fairsharing.org/4979, Last Edited: Saturday, September 9th 2023, 9:47, Last Editor:delphinedauga,Last Accessed: Monday, September 11th 2023, 13:40

Polecamy się: https://repozytorium.uni.lodz.pl/

Kontakt: repozytorium@lib.uni.lodz.pl