Spotkanie autorskie w Bibliotece UŁ z okazji Roku Wandy Rutkiewicz

Miejsce wydarzenia: Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź

„Góry – sposób na życie czy na śmierć? Wanda Rutkiewicz 30. lat po zaginięciu". Zapraszamy na spotkanie z Elżbietą Sieradzińską, autorką książki „Wanda Rutkiewicz. Jeszcze tylko jeden szczyt”, które odbędzie się 7 grudnia 2022 r. o godzinie 17.30 w Strefie Coworkingowej.

Spotkanie poprowadzi dr Barbara Jundo-Kaliszewska z Katedry Teorii i Myśli Politycznej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematem rozmowy będzie doświadczenie uchodźstwa i wojny Wandy Rutkiewicz, etos himalaizmu i braterstwa liny oraz to, co pcha kobietę w góry.

okładka książki z Wandą Rutkiewicz

Elżbieta Sieradzińska – romanista z zamiłowania i wykształcenia, tłumacz z języka francuskiego. Jest autorką książek o Wandzie Rutkiewicz, Cesárii Évory i Cabo Verde. Jest muzykiem, wokalistką, kompozytorką, autorką tekstów w języku polskim, francuskim i kreolskim. Z własnym zespołem Costanova nagrała promocyjną płytę Voyage. Jest autorką artykułów poświęconych górom oraz  muzyce i kulturze Wysp Zielonego Przylądka, przekładów książek głównie z historii chrześcijaństwa i  literatury górskiej, a także przekładów piosenek Cesárii Evory. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Pisarzy Południowej Francji Le Félibrige. Odznaczona  została brązowym medalem „Zasłużony dla Kultury” Gloria Artis (2006) i, w uznaniu za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury,  Złotym Krzyżem Zasługi (2015).

Barbara Jundo-Kaliszewska – ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. Wydz. Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (2016). Od 2020 r. związana jest z Katedrą Teorii Polityki i Myśli Politycznej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Od 2022 r. prowadzi autorski program publicystyczny "Rozmowy w Mackiewiczówce" w TVP Wilno. Obszary zainteresowań to: stosunki polsko-litewskie w XX i XXI w., nacjonalizmy w państwach bałtyckich, polityka historyczna, prawa mniejszości polskiej na Litwie, mniejszości narodowe w Europie, narracje polityczne, polityka etniczna, integracja europejska państw postradzieckich, desowietyzacja, dezinformacja, nowe media. Jest autorką książki "Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie" (Łódź 2019) oraz autorką scenariusza jubileuszowej wystawy „Polska-Litwa. Razem w imię wolności”.

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 07 grudnia 2022 (środa) 17:30 - Bez zakończenia

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB