Umowa z Cambridge University Press — program Read and Publish 2024

Uniwersytet Łódzki przystąpił do programu Read and Publish (R&P) prestiżowego wydawcy — Cambridge University Press, odnawiając subskrypcję czasopism. Umowę zawarto na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Umowa obejmuje nieograniczony dostęp sieciowy do kolekcji e-czasopism (kolekcja „FULL 2024”) oraz możliwość opublikowania przez autorów z UŁ artykułów w formule open access w czasopismach hybrydowych oraz GOLD OA wydawanych przez Cambridge UP bez ponoszenia przez nich opłaty APC (Article Processing Charge), tzw. program publikowania otwartego. W przypadku publikowania otwartego obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy” — autorzy z UŁ mogą opublikować w ramach programu 5 artykułów.

Autorzy, posługujący się instytucjonalnym adresem e-mail, mogą deklarować chęć skorzystania z opcji open access po zaakceptowaniu artykułu przez wydawcę. Lista czasopism objętych umową znajduje się w załączniku w Bazie wiedzy pracownika UŁ (dostęp po zalogowaniu). Wśród ubiegłorocznych beneficjentów programu znalazła się m.in. dr hab. Joanna Kruczkowska z Wydziału Filologicznego z artykułem „Paula Meehan's Greek journey: environmental footsteps” https://doi.org/10.1017/byz.2023.18.