Wernisaż wystawy "Religia, rym i regiment. Germanica z pierwszej połowy XVII wieku" w Giessen.

W wydarzeniu uczestniczyła delegacja naszego uniwersytetu z Panią Rektor UŁ prof. dr hab. Elżbietą Żądzińską oraz przedstawiciele władz obu uczelni.

Publiczność zebrana na wernisażu wystawy.

7 lipca w ramach obchodów 45. rocznicy współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Justusa Liebiga w Giessen (JLU) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Giessen (Universitätsbibliothek der Justus-Liebig-Universität Gießen) odbył się wernisaż "Religia, rym i regiment. Germanica z pierwszej połowy XVII wieku". Wystawę najcenniejszych starych druków niemieckojęzycznych wydanych na terenie Pomorza i Prus w latach 1600-1650 zorganizowano w ramach projektu Cenne pommeranica i prussica pierwszego półwiecza XVII stulecia w zbiorach Biblioteki UŁ (SONB/SP/461660/2020) sfinansowanego ze środków MEiN realizowanego w latach 2020-2022 przy współpracy BUŁ i środowiska naukowego (dr hab. prof. UŁ Małgorzaty Kubisiak, dr Tomasza Ososińskiego, prof. dr Cory Dietl, JLU).

Organizatorzy omówili zrealizowane dotychczas wspólnie projekty (od 2016 roku) oraz zaprezentowali dwujęzyczny katalog Religion, Reim und Regiment: Germanica der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in der Lodzer Universitätsbibliothek: Ausstellungskatalog. Religia, rym i regiment: germanica z pierwszej połowy XVII wieku w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego: katalog wystawy (C. Dietl, M. Kubisiak, T. Ososiński; współpraca: D. Bartnik, T. Piestrzyński, M. Sulejewicz-Nowicka; tłumaczenie: M. Półrola, Łódź 2022).

Dr hab. prof. UŁ M. Kubisiak wygłosiła referat "Pesttraktate aus der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts in der UB Łódź / Traktaty o zarazie z pierwszej połowy XVII w. w zbiorach BUŁ", prof. dr C. Dietl – "Krieg und Fest / Wojna i świętowanie", dr T. Ososiński – "Martin Opitz. Dichter und Reformer / Martin Opitz. Poeta i reformator".

Katalog wystawy w wersji elektronicznej, dostępnej w Repozytorium UŁ.