Drapieżne praktyki wydawnicze – weryfikacja czasopism

Problem tzw. drapieżnych czasopism wzbudza w środowisku naukowym coraz większy niepokój. W związku z tym zjawiskiem pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mogą liczyć na wsparcie ze strony uczelni.

Notowanie na kartce

Biblioteka UŁ na zamówienie przygotowuje analizy wskazanych czasopism pod kątem wykrycia ewentualnych nieuczciwych praktyk publikacyjnych. Opiniowane są zwłaszcza zmiany w częstotliwości ukazywania się numerów, liczbie publikowanych treści, a także weryfikowalność: procesu recenzji, składu zespołu redakcyjnego, indeksowalności w bazach danych i wskaźników bibliometrycznych.

Efektem analizy będzie zwrócenie uwagi na sygnały, które powinny przestrzec przed publikacją we wzbudzającym wątpliwości periodyku. 

Usługa jest już dostępna – bezpłatna dla pracowników i doktorantów UŁ. 

Szczegółowe informacje znajdują się w Bazie wiedzy pracownika.