Zmiany w wykazie czasopism MNiSW

5 stycznia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało "Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych"

W załączniku do komunikatu znajduje się aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (pełna treść komunikatu i nowy wykaz w formacie PDF oraz Excel są dostępne na stronie MNiSW).

W związku z opublikowaniem dokumentu zaktualizowany został wykaz czasopism MNiSW w zakładce Czasopisma TOP 10 w Portalu Pracowniczym (pliki z datą 5.01.2024).