UWAGA

Zgodnie z komunikatem Wirtualnej Biblioteki Nauki z dnia 19.01.2023 r. MEiN wstrzymało dofinansowanie większości konsorcjów w 2023 roku. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/

Z zasobów subskrybowanych przez UŁ dofinasowania zostały pozbawione: CUP (Cambridge University Press), OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), Emerald, EMIS (Emerging Markets Information Service), AIP (American Institute of Physics), APS (American Physical Society), CAS SciFinder, wstrzymano finansowanie licencji krajowej czasopism Science oraz Nature.

W razie pytań prosimy o kontakt: ezasoby@lib.uni.lodz.pl; 42 635 6003, 42 635 6476.