Czas trwania zajęć
ok. 90 min.


Grupa docelowa
pracownicy, doktoranci UŁ


Opis

Szkolenie dla autorów publikacji skoncentrowane na module Zasoby nauki, przy jednoczesnym uwzględnieniu integracji z pozostałymi funkcjonalnościami systemu ScienceOn.


Plan zajęć

1. Prezentacja zawartości i funkcjonalności Uczelnianego Systemu Informacji o Osiągnięciach "ScienceON"


Forma szkoleń

  • Teams 
  • wykład z prezentacją

Prowadzący
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych


Rejestracja
Po wypełnieniu formularza rejestracji, prowadzący prześle link do spotkania na podany adres e-mail.


Kontakt
tel. 42 635-64-79
barbara.pawelec@lib.uni.lodz.pl