Biblioteka oferuje również inne usługi:
wykonanie kopii cyfrowych fragmentów z książek oraz artykułów z czasopism, wykonanie kserokopii w pracowni reprograficznej, odkażanie zbiorów, korzystanie z bazy dubletów oraz ze sklepu UŁ. Proponuje także przywileje dla posiadaczy Karty Absolwenta UŁ.